• 1.jpg
  • 2.jpg

Sjedište Rab

Adresa: Palit 428, 51280 Rab

Tel/Fax: 051 724113

Mob: 099 260 3200

m@il: b500damir@gmail.com

Dobrodošli na stranice B 500 d.o.o.

VRŠIMO USLUGE:

-izrada ENERGETSKIH CERTIFIKATA za sve vrste objekata po najpovoljnijom cijenma
-izrada tehničke dokumentacije za LEGALIZACIJU bespravno sagrađenih objekata
-izrada ETAŽNIH elaborata
-PROJEKTIRANJA (idejni, glavni i izvedbeni projekti
-NADZORA pri izvođenju građevniskih radova
-KONZALTINGA za stručna pitanja
-izrade troškovnika, statičkih proračuna, vizualizacija.