s vama od 2010.g

Moderna rješenja

B500 d.o.o. za građevinarstvo i usluge

SJEDIŠTE: Markantuna de Dominisa 3, 51280 Rab

B 5 0 0

Dobrodošli na stranice B 500 d.o.o. Rab

Projektiranje je važan dio građevinskog procesa. To je proces kojim se određuju svi elementi budućeg objekta, kao što su njegova funkcija, izgled i dimenzije. Projektanti moraju uzeti u obzir mnoge čimbenike pri projektiranju novog objekta, kao što su lokacija, okoliš i potrebe klijenta. Nadzor nad izvođenja građevinskih radova je važan za osiguranje da se objekt izgradi prema planovima i da ispunjava sve tehničke i sigurnosne zahtjeve. Građevinari imaju veliku odgovornost prema javnosti koja će koristiti njihove objekte, stoga je važno da se pridržavaju pravila struke i da se posvete svom radu.

projektiranje rab

VRŠIMO USLUGE:

-izrada ENERGETSKIH CERTIFIKATA za sve vrste objekata po najpovoljnijom cijenma
-izrada tehničke dokumentacije za LEGALIZACIJU bespravno sagrađenih objekata
-izrada ETAŽNIH elaborata
-PROJEKTIRANJA (idejni, glavni i izvedbeni projekti
-NADZORA pri izvođenju građevniskih radova
-KONZALTINGA za stručna pitanja
-izrade troškovnika, statičkih proračuna, vizualizacija.

Novogradnja

Prepustite nam kuću u naše ruke. Od od ideje do realizacije.

Što radimo

Projektiranje

U poslovima Projektiranja izrađujemo projekte od Idejnog rješenja do Izvedbenog projekta


Energetsko certificiranje zgrada

Izrada energetskih certifikata za postojeće objekte (stanovi, kuće, poslovni prostori i ostali prostori )

Legalizacije

Vršimo izradu tehničke dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.


Konzalting

Stalno tehničko savjetovanje Naručitelja – konzalting tijekom realizacije investicije i njegova stalna tehnička podrška.

Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige.

Projektantski i stručni nadzor

Među najvažnijim učesnicima u gradnji je kvalitetan stručni nadzor. Profesionalno, savjesno i odgovorno ponašanje nadzornih inženjera osnova je za kvalitetnu gradnju i kasnije nesmetano korištenje građevine.

B 5 0 0

Kontakt

B500 d.o.o.

za građevinarstvo i usluge

SJEDIŠTE: Markantuna de Dominisa 3, 51280 Rab

PROJEKTIRANJE, NADZOR I
KONZALTING U GRAĐEVINARSTVU